Om du är i konflikt med ditt barns andra förälder kan du behöva hjälp av en jurist för att lösa situationen både akut och långsiktigt.

Vi hjälper dig med allt när du inte är överens med den andra föräldern i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Allt ifrån hur du kan få hjälp med finansiering av tvisten med rättsskydd eller rättshjälp till hur du ska kommunicera med den andra föräldern, myndigheter, socialen m.m.

Vi hjälper dig att förstå begrepp som samarbetssamtal, medling, interimistiska beslut, samarbetssvårigheter, olämplighet, barnperspektivet, barnets bästa, växelvist boende, orosanmälan, socialtjänstutredning m.m.