Utsatt för brott

Om du blir utsatt för ett brott kan du behöva ett målsägandebiträde som hjälper dig genom rättegången.

Du som målsägande (dvs brottsoffer) har rätt till ett målsägandebiträde som lotsar dig genom rättsprocessen och hjälper dig med allt från förhör till skadestånd. Domstolen kan utse ett målsägandebiträde åt dig, men om du önskar någon specifik advokat eller jurist så har du rätt att få den.

Vi på Nichols & Co rekommenderar att du framför ditt önskemål om målsägandebiträde så tidigt som möjligt i processen.