+46851514070

Din advokatbyrå i Stockholm och Norrtälje

Dina intressen styr vårt arbete

På Nichols & Co arbetar vi för dig, och det är dina intressen som styr vårt arbete. Tillsammans reder vi ut vilka möjligheter du har och hur vi kan driva din sak på bästa sätt. 

Nichols & Co Advokatbyrå har kontor i Stockholm och Norrtälje, men vi åtar oss uppdrag i hela landet.

Vad kostar det att anlita en advokat?

Kostnaden för vårt arbete kan du betydligt oftare än många tror få hjälp med. Tala med oss på Nichols & Co så ser vi till att du får de resurser du har rätt till.

Via hemförsäkringen har du så gott som alltid ett rättsskydd som hjälper dig med kostnaderna.

Om inte det skulle fungera kan du ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten och utgår bland annat till oförsäkrade och människor med lägre inkomster.

Här hittar du våra villkor för uppdragets utförande

Läs mer på rättshjälpsmyndigheten: https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/