Meny Stäng

Medarbetare


Tove Rhudin Nichols
Advokat och ägare
tove@advokatnichols.se
070-200 96 90

Sanna Bergenheim Everett
Advokat
sanna@advokatnichols.se
073-546 63 72

Mattias Parnestedt
Biträdande jurist
mattias@advokatnichols.se
072-711 71 29

Julia Tornberg
Biträdande jurist
julia@advokatnichols.se
076-322 48 15

Christer Gustafsson – Renlid
Biträdande jurist
christer@advokatnichols.se
070-156 43 40

Ola von Schéele
Advokat
ola@advokatnichols.se
076-341 36 86

Deborah Carandente
Byråchef
deborah@advokatnichols.se
072-178 74 00


Vad kostar det?


Kostnaden för vårt arbete kan du betydligt oftare än många tror få hjälp med. Tala med oss så ser vi till att du får de resurser du har rätt till.

Via hemförsäkringen har du så gott som alltid ett rättsskydd som hjälper dig med kostnaderna.

Om inte det skulle fungera kan du ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten och utgår bland annat till oförsäkrade och människor med lägre inkomster.Läs våra generella villkor för uppdragets utförande här.


Rättsområden


Brottmål

Om du anklagas för ett brott behöver du en försvarsadvokat. I många fall har du rätt till en offentlig försvarare och domstolen ska förordna en sådan åt dig.

Domstolen kan bestämma vem som ska bli din försvarare, men du har alltid rätt att begära en specifik advokat. Du har rätt att få den du önskar, och vi rekommenderar att du framställer ditt önskemål så tidigt som möjligt.

Försvarsadvokaterna på Nichols & Co har stor erfarenhet av brottmålsprocessen och finns tillgängliga för att företräda dig och tillvarata dina rättigheter.

Migrationsrätt

Vi på Nichols & Co har stor erfarenhet av migrationsrättsliga frågor och åtar oss uppdrag som offentliga biträden för exempelvis asylsökande och förvarstagna. Ett offentligt biträde hjälper dig inför processen hos Migrationsverket och även i domstol.

Utöver uppdragen som offentliga biträden åtar vi oss uppdrag inom andra migrationsrättsliga områden som t.ex. anknytningsärenden, eller i frågor om verkställighetshinder.

Målsägandebiträde

Om du blir utsatt för ett brott kan du behöva ett målsägandebiträde som hjälper dig genom rättegången.

Du som målsägande (dvs brottsoffer) har rätt till ett målsägandebiträde som lotsar dig genom rättsprocessen och hjälper dig med allt från förhör till skadestånd. Domstolen kan utse ett målsägandebiträde åt dig, men om du önskar någon specifik advokat eller jurist så har du rätt att få den.

Vi på Nichols & Co rekommenderar att du framför ditt önskemål om målsägandebiträde så tidigt som möjligt i processen.

Bodelning

Vid skilsmässa eller separation kan en s.k. bodelning behövas göras. Det innebär att att parterna ska träffa en ekonomisk uppgörelse som i många fall rör svåra frågor som t.ex. vem som ska ta över, och bo kvar i, tidigare gemensam bostad.

Inte sällan rör bodelningar svåra frågor och betydande värden. Vi på Nichols & Co har stor erfarenhet av bodelningar och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare eller som företrädare för part.

Arv

I samband med dödsfall kan ofta en rad juridiska spörsmål uppstå. Frågor kan bestå i allt från hur ett dödsbo ska förvaltas till hur kvarlåtenskapen ska fördelas och inte sällan måste svåra frågor hanteras samtidigt som en person befinner sig i sorg.

Vi på Nichols & Co har stor erfarenhet av arvsjuridik och åtar oss uppdrag som boutredningsmän och skiftesmän. Vi kan också åta oss uppdrag som företrädare för part samt hjälpa till med konsultationer kring testamenten och gåvor.

Vårdnad

Om du är i konflikt med ditt barns andra förälder kan du behöva hjälp av en jurist för att lösa situationen både akut och långsiktigt.

Vi hjälper dig med allt när du inte är överens med den andra föräldern i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Allt ifrån hur du kan få hjälp med finansiering av tvisten med rättsskydd eller rättshjälp till hur du ska kommunicera med den andra föräldern, myndigheter, socialen m.m.

Vi hjälper dig att förstå begrepp som samarbetssamtal, medling, interimistiska beslut, samarbetssvårigheter, olämplighet, barnperspektivet, barnets bästa, växelvist boende, orosanmälan, socialtjänstutredning m.m.


Kontor


Stockholm

Klicka för att öppna i Google Maps

08-515 140 70
Västmannagatan 9
111 24 Stockholm

Norrtälje

Klicka för att öppna i Google Maps

01-761 70 00
Kaserngatan 1
761 41 Norrtälje


Nedan hittar du länkar till andra sidor med bra information