Tove Rhudin Nichols - Advokat

Advokaten Tove mot bakgrund i gammal stadsmiljö
Tove Rhudin Nichols

Advokat
Ledamot av Sveriges advokatsamfund. Jur. kand. från Stockholms universitet.

Mobil: 070-200 96 90
E:post: [email protected]

Specialområden 
- Brottmål
- Offentlig försvarare
- Målsägandebiträde
- Särskild företrädare för barn
- Familjerätt
- Avtalsrätt
- Fastighetsrätt
- Migrationsrätt
- LVU-, LVM-, LRV- och LPT-mål

Språk
Svenska, engelska och portugisiska.

Övrigt
Starkt samhällsengagemang.