+46851514070

Migrationsrätt

Vi på Nichols & Co har stor erfarenhet av migrationsrättsliga frågor och åtar oss uppdrag som offentliga biträden för exempelvis asylsökande och förvarstagna. Ett offentligt biträde hjälper dig inför processen hos Migrationsverket och även i domstol.

Utöver uppdragen som offentliga biträden åtar vi oss uppdrag inom andra migrationsrättsliga områden som t.ex. anknytningsärenden, eller i frågor om verkställighetshinder.