Mattias Parnestedt - Advokat

Advokaten Mattias mot bakgrund i stadsmiljö
Mattias Parnestedt
Mobil: 072-711 71 29
E:post: [email protected]

Advokat
Ledamot av Sveriges advokatsamfund. Jur. kand. från Stockholms universitet.

Specialområden
Arvsrätt – Biträder i arvsrättsliga tvister och ger rådgivning i arvsrättsliga- och gåvorättsliga frågor såsom testamente m.m. Mattias åtar sig uppdrag som boutredningsman och skiftesman

Familjerätt – Biträder i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge, samt bodelning. Mattias åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare.

Samäganderätt – Biträder i samäganderättstvister. Mattias åtar sig uppdrag som god man enligt samäganderättslagen.

Bolagsrätt – Aktieägaravtal

Migrationsrätt

LVM-, LPT- och LVU-mål

Språk
Svenska och engelska

Övrigt
Tidigare anställd på Stance Juristbyrå och har även arbetat för Brottsofferjouren. Föreläser om den ekonomiska familjerätten för försäkringsrådgivare och kapitalförvaltare.