+46851514070
Sanna Bergenheim Everett
Sanna Bergenheim Everett

Sanna Bergenheim Everett

Advokat
Ledamot av Sveriges advokatsamfund. Juristexamen från Umeå universitet och Otago University, Nya Zeeland.

Specialområden
- Brottmål
- Offentlig försvarare
- Målsägandebiträde
- Vårdnad, boende och umgänge
- Underhållsbidrag
- Bodelning
- Arvsrätt
- Avtalsrätt
- LVU-,LVM-,LVR-och LPT-mål
- Särskild företrädare för barn

Språk
Svenska och engelska

Övrigt
Före detta styrelseledamot i UN Women nationell kommitté Sverige.
Tidigare representant i Nationell centrum för kvinnofrids referensgrupp.
Har tidigare arbetat på Brottsoffermyndigheten.