Meny Stäng

Sebastian Berentsen

Advokat

Ledamot av Sveriges advokatsamfund. Juristexamen vid Stockholms universitet

Fil. Kand. i Kriminologi vid Stockholms universitet

Specialområden

  • Brottmål
    • Offentlig försvarare
    • Målsägandebiträde
    • Särskild företrädare för barn
  • Familjerätt
  • Migrationsrätt
  • LVU-,LVM-,LVR-och LPT-mål

Språk

Svenska, engelska

Kontakt

Telefon: 08-515 140 70
Mobil: 076-326 55 64
E-post: sebastian@advokatnichols.se