Meny Stäng

Mattias Parnestedt

Biträdande Jurist

Juristexamen vid Stockholms universitet

Specialområden

Arvsrätt – Biträder i arvsrättsliga tvister och ger rådgivning i arvsrättsliga- och gåvorättsliga frågor såsom testamente m.m. Mattias åtar sig uppdrag som boutredningsman och skiftesman

Familjerätt – Biträder i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge, samt bodelning. Mattias åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare.

Samäganderätt – Biträder i samäganderättstvister. Mattias åtar sig uppdrag som god man enligt samäganderättslagen.

Bolagsrätt – Aktieägaravtal

Migrationsrätt

LVM-, LPT- och LVU-mål

Språk

Svenska, engelska

Övrigt

Tidigare anställd på Stance Juristbyrå och även arbetat för Brottsofferjouren. Föreläser om den ekonomiska familjerätten för försäkringsrådgivare och kapitalförvaltare.

Kontakt

Telefon: 08-515 140 70
Mobil: 072-711 71 29
E-post: mattias@advokatnichols.se